Speurtocht.

De speurtocht en creatieve opdracht hoort bij de Atelierroute 2023. Deze is gratis ter beschikking gesteld bij VVV Woerden, Woerden Stadsmuseum, Woerden Bibliotheek en bij speelgoedwinkel Blik op Hout. De kinderen kunnen aan de slag tijdens de Atelierroute in de maand september en tot en met 7 oktober 2023. Ze speuren naar kunstwerken in de Rijnstraat en Voorstraat (of in de ateliers van de kunstenaars) en lossen een creatieve opdracht op. Een foto van de uitwerking kan worden verzonden naar speurtocht@atelierroutegrootwoerden.nl tot en met 8 oktober 2023.

Op 8 oktober 2023, begin van de avond, worden de drie prijswinnaars bekend gemaakt via de social media (Instagram en Facebook) en op deze website. De prijzen worden mede mogelijk gemaakt door speelgoedwinkel Blik op Hout, Woerden.


Happertje


Creatieve opdracht


Voorwaarden van de speurtocht

Als je meedoet aan onze speurtocht ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

1. Deelname

  • Deelnemers in de leeftijdscategorie 0 t/m 12 jaar kunnen meedoen. De jongere deelnemers hebben begeleiding nodig van een volwassene.
  • Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Door mee te doen aan de speurtocht geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en het privacy beleid. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de speurtocht. Als je persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname. Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt één speurtocht meegenomen in de beoordeling.
  • Deelname aan deze speurtocht is gratis. Alle informatie over de speurtocht is te vinden op www.atelierroutegrootwoerden.nl.
  • De speurtocht kan worden opgehaald bij onder meer VVV Woerden en Stadsmuseum Woerden en is op deze website te downloaden. De ophaalpunten en de download link zijn te vinden op: www.atelierroutegrootwoerden.nl
  • De inzending moet uiterlijk op 8 oktober 2023 in de middag zijn ontvangen via de mail: speurtocht@atelierroutegrootwoerden.nl 
  • Voor kinderen gelden de volgende wedstrijdregels: maak de rebus af (en vul deze in op de speurtochtkaart) en teken jouw eigen portret op de invulstrook. Dat kan in alle vormen, kleuren en stijlen. Alles is goed. Het inkleuren van de kleurplaat is optioneel en dat kun je op een later moment natuurlijk ook nog doen. De inzending gaat om de uitslag van de rebus en jouw eigen portret op de inleverstrook. Stuur een foto van de ingevulde rebus en het portret, en stuur deze door aan speurtocht@atelierroutegrootwoerden.nl. Schrijf in het mailbericht duidelijk de naam en de leeftijd van de deelnemer.
  • Wedstrijdregels voor de ouders luiden als volgt: help je kind met het maken van een foto en opsturen via de mail. Door het mailen van de foto van de rebus inclusief persoonsgegevens ga je akkoord met deze actievoorwaarden en privacy voorwaarden.

2. Prijzen en trekking
De winnaars worden gekozen uit alle ontvangen inzendingen. Er zijn drie prijzen te winnen. De prijswinnaars worden bekend gemaakt op 8 oktober 2023 via social media (website, Instagram en facebook account van de stichting atelierroute groot woerden).
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt de stichting zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met de prijswinnaar(s).
De prijswinnaars worden gekozen door een door de stichting aangewezen jury. Dit wordt gepubliceerd via de Instagram pagina van de stichting. De prijswinnaars worden ook gepubliceerd op de website. Over de uitslag van de speurtocht kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnaars worden binnen 14 dagen naar sluitingsdatum per e-mail extra op de hoogte gesteld. Wanneer de prijswinnaar binnen 14 na kennisgeving geen contact opneemt of de prijs niet claimt, behoudt de stichting zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken. We houden de winnaars op de hoogte over de ontvangst van de prijs en de vorm waarin dit gebeurt.
3. Privacy
Door deel te nemen aan de speurtocht geef je de stichting toestemming om foto’s van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding. Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat de stichting het getekende portret en de uitslag van de rebus van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de voornaam, gemeente en leeftijd van jouw kind. Heb jij bezwaar met artikel 3 (Privacy) dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie per e-mail speurtocht@atelierroutegrootwoerden.nl aan de stichting kenbaar gemaakt worden. Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de speurtocht worden niet verstrekt aan derden. In alle gevallen worden jouw gegevens binnen twee maanden na de speurtocht vernietigd.
4. Aansprakelijkheid
De speurtocht wordt georganiseerd door stichting atelierroute Groot Woerden in samenwerking met de instanties en ondernemingen waar de kleurplaat verkrijgbaar is. Deze partijen zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan deze speurtocht. Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.


E-mailen
Instagram